Lelki adoptálók imaközössége

Plébániánkon 2008-ban alakult meg az imacsoport a megfogant életért / lelki adoptálás/.

A lelki adoptálás fogadalom, amellyel egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt egy magzat) imádkozik egy – egyedül Isten előtt ismert – megfogant és halállal fenyegetett életért.

Azóta minden évben megújítjuk a fogadalmat Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a szentmise keretében. Minden évben várjuk új elkötelezett testvérek jelentkezését. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

A fogadalom szövege a következő:

„ Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, összes Angyalok és Szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatároztam, és fogadom, a mai naptól kezdve, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri, hogy 9 hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imáim e szándékra a következők lesznek: a rózsafüzér egy tizede (szabadon választott titokkal), önkéntes felajánlásaim, és az a napi ima, amelyet ma először mondok el. ”

A napi ima:

„ Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárásával, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.”

Naponta 1 tized rózsafüzér és önkéntes vállalás egészíti ki az imát.                                                                        

A lelki adoptálás gondolata Fatimából származik, az általunk átvett forma 1987-ben alakult ki. Hazánkba az 1995. évi Varsó-Czestochowa-i gyalogos zarándoklat résztvevőinek közvetítésével jutott el az ima, akik közül többen is letették az imához kötődő fogadalmat a Fekete Madonna kegyhelyén.

2013-ban plébániánkon 28-an tettek fogadalmat. Köszönet érte!

Fogadj örökbe egy magzatot

Fogadj örökbe te is egy magzatot,

kit kényelem, önzés halálba altatott,

ki szeretett volna boldogan játszani.

Vérrögbe taposnak szétnyirbált lábai.

 

Nincs napfény sem tenger, Beethoven muzsika,

a kukában üres flakon a cumija.

Luxus lakás van, kompjuter-kárhozat,

vad techno zenére füvező áldozat.

 

Fogadj örökbe te is egy magzatot,

akit a közöny halálra hallgatott,

kit anyu és apu könnyedén elvetett,

hisz Krisztus a vérző, érte is szenvedett.

                              (Bogdán József)