A Missziós imaközösség bemutatkozása

 

Missziós imaközösségünk 2005. október 26-án alakult.

 

Előzménye: 2005. május utolsó napjaiban missziós hétvége volt Plébániánkon. Verbita szerzetesek, jelöltek és missziós nővérek jöttek el hozzánk, laktak családjainknál. Az ő segítségükkel zajlottak a legkülönbözőbb programok.

Ez a hétvége rávilágított arra, hogy fontos az ima a missziókért, a missziókban tevékenykedőkért.  Azóta már megtapasztaltuk, hogy saját plébániánkra is visszahat ez az ima.

 

Ima-összejöveteleink célja, hogy imádkozzunk az evangélium terjedéséért, a missziókban dolgozókért, új hivatásokért. A hithirdetők  fáradtságos munkáját kívánjuk ezzel támogatni.

A verbita imaóra szövegét imádkozzuk, havonta kapunk imaszándékot, aktuális evangéliumi részletet a verbita missziós titkártól, az imaközösségek vezetőjétől. Ezen kívül rendszeresen kapjuk a Világposta című negyedévi folyóiratot is, melyet terjesztünk.

 

2014 márciusáig a hónap második szerdáján az esti szentmise után gyűlünkössze missziós imaórára a plébánián.  2014-ben a hónap 4. szerdájára térünk át, mert ez a nap volt a legjobb a többség számára.


Az imaórák során az egyéni könyörgésekben, hálaadásokban az imaközösség tagjai napi problémái, örömteli eseményei tükröződnek.
Közösségünk sajnos fogyatkozik, mivel az idősebbek este már merészkednek ki.  Azok, akik betegség, egyéb okok miatt nem tudnak eljönni, otthon imádkoznak velünk.

Az imaóra időpontja az előző vasárnapi hirdetésben is szerepel. Ha valaki csatlakozni szeretne, egyszerűen csak eljön az imaórára.

 

Rendszeresen hívunk meg verbita atyákat, testvéreket, missziós nővéreket, hogy részt vegyenek plébániánk különböző programjain: a családi napon, nyugdíjas klubon, szentmiséken.

A különböző missziós célok /hazai táborok, külföldi missziók, stb / támogatására Plébániánk hívei által adományozott pénzt, tartós élelmiszert, leselejtezett mobiltelefont rendszeresen átadjuk a verbita atyáknak.. Hálás köszönet érte minden adakozónak!


Szerte az országban mintegy huszonöt missziós imaközösség támogatja a hithirdetők, különösen a verbiták (Isteni Ige Társasága) munkáját imáival és tevékenységével.
A missziós imaközösségek mellett vannak más lehetőségek is a verbita misszió lelki támogatására. Ilyen a "Verbita Baráti Kör". Ennek tagjai nem ismerik egymást, de egyénileg mind ugyanazért, a hithirdetésért imádkoznak. Be lehet iratkozni a Miseszövetségbe is, mely a szentmiseáldozat végtelen kegyelmében fogja össze tagjait. Minden nap mondanak szentmisét az illetőért a missziós atyák.

Az Isteni Ige Társasága honlapján - http://www.verbita.hu/ - megtaláljuk az aktuális híreket, külföldön élő verbita atyák és testvérek leveleit, az elmúlt események képeit és elmélkedést is.

Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Krisztusi küldetéséből fakadóan minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira szóbeli hithirdetés, mint inkább hiteles életpélda a meggyőző a mai kor embere számára.

 

Egyesek azonban külön szerzetesi-misszionáriusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain túl is meg szeretnék osztani másokkal.

 

A verbita missziós szerzetes atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, egyetemen, korházban, menekülttáborában és szociális intézményben, nem csak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhatnak, hogy Krisztus örömhírét minden ember megismerje, és ezáltal üdvözüljenek és eljussanak az igazság teljes ismeretére.

 

Minden évben október 2.szombatján kerül megrendezésre a Világmisszió Országos Ünnepe a verbiták és a Pápai Missziós Művek közös (http://www.papaimisszio.hu/ szervezésében.

Plébániánk hívei közül mindig számosan vesznek részt ezeken az alkalmakon.

Lukács Piroska

 

Képek a különböző eseményekről

2009. november 19. – az imaóra résztvevői

 

Az imacsoport tagjai 2010-ben

 

 

2010. szeptember 8. Vidám verbiták ünnepelnek Lourdu örökfogadalma után

 Ebéd verbitákkal -  lelkigyakorlaton


Verbita missziósok és missziós nővérek (Szentlélek Szolgálói)

 

Külföldről…

Cebu, Fülöp-szigetek, részletek Lányi Béla testvér beszámolójából: utcagyerekek nevelőotthona, ahol verbiták segítenek…

 

„Tiszta angolsággal és mély áhítattal imádkozza a népes gyereksereg a rózsafüzért. Mintha nem is olyanok között lennénk, aki már valamit „elkövettek". Mintha ezek a gyerekek is rendesen jártak volna iskolába, mint a többiek. Pedig tudjuk, hogy több osztállyal vannak lemaradva társaiktól, mert - sokszor szülők és nevelés nélkül - az utcán kóboroltak évekig. És még örülhetnek, hogy a Nevelőintézet megnyitotta számukra az iskolába járás lehetőségét...”

 

 

„Ezek a gyerekek mentették meg a férjemet!” – áradozott Margot Osmena asszony, akinek férje a tavaszi választásokig Cebu főpolgármestere volt. Hivatali ideje vége felé a politikus nagyon megbetegedett, és a volt utcagyerekek imáit kérte. A gyerekek, az intézetet irányító rendőrnő vezetésével valóban mindennap imádkoztak a főpolgármester gyógyulásáért, míg egyszer csak jó hír érkezett: sikerült végrehajtani a szükséges kezelést, és a politikus szinte teljesen egészségesen vissza tudott térni a közéletbe. Most már nemcsak a személyes hála, hanem a gyerekek iránti megbecsülése is azt eredményezte, hogy a város az utóbbi időben megfeszített erővel dolgozott a gyermekotthon épületének befejezésén. (Eddig a börtön mellett kialakított két helyiségben voltak a gyerekek.)