25 éves az Istenhegyi Szent László plébánia Kolping családja

 

Június 22-én az egyházközségi nap keretében emlékeztünk meg arról, hogy 25 évvel ezelőtt megalakult Kolping családunk 26 fővel.

2017-ben, mint egyesület megszűntünk, és az Országos Kolping Szövetség átalakulásának megfelelően betagozódtunk a katolikus egyház kereteibe. Jelenleg 15 tagunk van. Első prézesünk Jánosa Domokos plébános atya volt, 2000-ben Domi atya áthelyezése miatt Kocsis István atya vette át a plébánia vezetését és vállalta a prézességet.

Első világi elnökünk 1994-2006 között Hetényi Péter, titkárunk Tóthné dr. Makk Ágnes, gazdasági vezetőnk pedig Bagyinszky Jánosné, majd Gruber Imréné volt. 2006-2011 között elnök Tóthné Dr. Makk Ágnes, titkár Szentes László, gazdasági felelős Széles Tiborné, 2011-től napjainkig elnök Dr. Simon Ágnes, titkár Tóthné Dr. Makk Ágnes, gazdasági felelős Szentes László, majd Kassai Mihályné. A Kolping Szövetségtől megkaptuk az országos munkaprogramot és a körzeti programokat is. Mi az északi körzetbe tartozunk (Budapest és vonzáskörzete), így annak a programja vonatkozik ránk.

Kolping családunk tagjai indulásunkkor havi kétszeri alkalommal rendszeresen találkoztak a plébánián az esti mise után, később minden harmadik héten, 2007 óta pedig havi egyszeri összejövetelt tartunk. 2011 óta kialakult egy szabályozott menete az összejöveteleinknek. Boldog Kolping Adolf szentté avatásáért imádkozunk, ismertetőt hallgatunk meg a katolikus egyház boldogjairól és szentjeiről, életükről, munkásságukról beszélgetünk. Önképzőköri jelleggel egy-egy tagunk valamilyen filozófiai, vallási, irodalmi egészségügyi témáról tart rövid ismertetést, melyet egy-egy vers is követ időnként. Megemlékezünk nemzetünk ünnepeiről, gyásznapjairól. Az együttlétet az éppen előttünk álló plébániai és/vagy Kolping programok megbeszélésével zárjuk (miben tudunk/kell segíteni prézes atyánknak és plébániánk közösségének). Kedves szokás kezdetektől fogva, hogy köszöntjük évfordulósainkat fehér asztal mellett.

Éves munkaprogramjainkban kiemelten szerepel a tevőleges részvétel egyházi ünnepeinken (advent, karácsony, nagyböjt, nagyheti szertartások, húsvét, pünkösd, Úrnapja, Szent László búcsúnapja, Szűzanya ünnepe, Szent István ünnepe, mindenszentek és halottak napja).

Néhány Kolping tagunk havi rendszerességgel meglátogatja a Vakok Batthányi Strattman László gyermekotthonát és iskoláját, ahol kis színes programot szervez a gyerekeknek. Nagy sikere volt a kétszeri gyerekvasutazásnak.

Az első tevékeny Kolping-évek után elindítottuk – néhány más Kolping családhoz hasonlóan - az önművelő, többféle témájú előadássorozatot, az „Istenhegyi esték”-et. Másfél-kéthavonta, meghívunk, felkérünk egy-egy ismert személyt, aki szakterületének kiemelkedő képviselője, tartson előadást az adott téma érdekességeiről, legfrissebb tudnivalóiról. Már több mint 20 éve zajlanak folyamatosan ezek a beszámolók vallási, tudományos, történelmi, politikai, művészeti, sport- és egészségügyi vagy egyéb témákban. A plébánia közösségi termében hétköznap este 19 órakor gyűlünk össze változó létszámban (16-70 fő részvételével), az előadás mintegy 60-70 perc, a kérdésekre-hozzászólásokra pedig 30-40 percet szánunk. A 20 év alatt a közel 100 előadó közül néhány:

Nemeskürty István történész (a magyarság története a kezdetektől)

dr. Bolberitz Pál hittudományi professzor (Jézus Krisztus, a világ megváltója, és: a hit, remény és szeretet a ma keresztény embere életében)

Jelenits István piarista atya (piarista rendi iskolák a múltban és a rendszerváltás után)

dr. Török József egyháztörténész professzor (a magyar kereszténység története Szent István királytól a jelenig)

dr. Szergényi István ökológus (a világ és Magyarország energiahelyzete)

Károlyi András vízgazdálkodási főmérnök (földünk és Magyarország vízgazdálkodási helyzete)

dr. Maróth Miklós akadémikus, nyelvész (a zsidóság és a kereszténység párbeszéde és történelme, és: a zsidóság, kereszténység és a mohamedán vallás a középkortól a jelen időig és a migráció)

dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke (kapcsolat a FIDESz-szel, a keresztény egyházakkal, a szomszéd országok magyarságával és azok támogatása)

dr. Kopp Mária magatartás-kutató, intézetigazgató (a család mint legkisebb társadalmi egység

Jókai Anna író (az ismert és immár elismert írónő hitvallása)

dr. Oberfrank Ferenc orvos, államtitkár (a magyar egészségügy helyzete az államtitkár szemével)

Makovecz Imre organikus építész (az organikus építőművészet a Trianon előtti Magyarország területén)

Eperjes Károly színművész (a magyar színjátszás jelen időben egy közismert színész szemével)

Papp László háromszoros olimpiai bajnok (egy világhírű boxoló életútja)

Balczó András világ- és olimpiai bajnok öttusázó (egy egyéni és csapatöttusázó világ- és olimpiai bajnok életműve)        

dr. Balázs Judit egyetemi tanár („Quo vadis, Afrika?/Hová tartasz, Afrika”)

Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő (egy országgyűlési képviselő mindennapja)

Azbej Trisztán miniszterelnökségi államtitkár („Magyarország a keresztények védelmében”).

Részt veszünk a plébánia zarándokútjain. Domi atya idejében hajóval bejártuk Esztergomot, Visegrádot, Nagymarost, Zebegényt, Vácot és Ráckevét is. Busszal voltunk néhány püspöki, érseki székhelyen és zarándokhelyen (Székesfehérvár mint koronázó város és királyi temetkezési hely; Győr, Máriabesnyő, Nagyvárad és félnapos zarándokutak Máriaremetére és Makkosmáriára többször is).

2000-ben István atya lett a plébánosunk, és ettől kezdve minden évben tavasszal és ősszel egy- és kétnapos buszos zarándoklatokon vettünk részt. A szervezésben Hetényi Péter vállalt oroszlánrészt. A közel 20 év alatt végigjártuk valamennyi hazai püspökséget (Győr, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Kaposvár, Vác, Debrecen-Nyíregyháza, Szeged) és érsekséget (Esztergom-Budapest, Veszprém, Kalocsa, Eger), Mária-kegyhelyeket (Máriagyüd, Máriapócs, Máriabesnyő, Mátraverebély-Szentkút, a közeli Makkosmária és Máriaremete többször is), továbbá több erdélyi, felvidéki, ausztriai és horvátországi székesegyházat és zarándokhelyet, egyúttal megismerkedve környezetükkel, történelmi múltjukkal.

Tóthné Dr. Makk Ágnes ötlete alapján, megkérdeztük a fiatal szülőket, hogy milyen programot lenne érdemes a gyerekeknek szervezni, hogy a plébániához kössük őket. A sok ötletből kiválasztottuk azokat, amiket meg tudtunk valósítani. Játszóházat szerveztünk minden hónap első vasárnapján a 9 órai szentmise után, ahol lehetett társasjátékozni, színezni, kártyázni, az udvaron tollasozni, focizni. Elindítottuk a vándorkupáért a góllövő versenyt. Évek óta adventben mézeskalácsot sütünk közösen a gyerekekkel, nagy sikerrel. Virágvasárnap előtti szombaton tojásfestést szerveztünk. Készítettünk birsalmasajtot, főztünk gombócot, sütöttünk tócsnit.

Több kiállításra is ellátogattunk, utoljára a Vigadóban az Eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében született tárlatot néztük meg.

Molnár Józsefné felvetése alapján évek óta meglátogatjuk halottainkat a temetőben halottak napján.

A plébánia honlapján rendszeresen beszámolunk tevékenységünkről.

,Az Országos Kolping Szövetséggel a kapcsolatunk kezdetektől közvetlen és rendszeres. Jelen voltunk és vagyunk valamennyi elnöki, titkári, vezetői megbeszélésen, a továbbképző előadásokon és központilag szervezett önképző és kulturális országos összejöveteleken.

Fontos lenne, hogy a plébániánk ifjúságából, fiatalabb felnőttjeiből bővüljön a Kolping családunk, hogy legyen kinek átadni a stafétabotot és így tovább éljen boldog Adolf Kolping nemes kezdeményezése az ifjúság megsegítésére.

Hetényi Péter

Tóthné Dr. Makk Ágnes

Dr. Simon Ágnes

 

November 7.

A Kolping család szervezésében ebben az évben is ellátogattunk az egyházközségünkhöz tartozott kedves ismerőseink, barátaink sírjához. Varga Mihályné Jucika, dr. Máthé Árpádné dr Somogyi Csilla, Kalló Ferenc magyar tábori főesperes, Póka Gyuláné Mária sírjánál Papp Laci bácsi és felesége Zsóka sírjánál imádkoztunk. Végül stigmatizált Galgóczi Erzsébet sírjához mentünk és is imádkoztunk, kérve az ő közbenjárását mindannyiunkért.

Kedves hallottaink nyugodjatok békében! Amen.

 

November 14.

A szokásostól eltérő programmal tartottuk meg ülésünket. Kolping ima után Szentes László vetítettképes beszámolót tartott a Szentföldről. Néhány érdeklődő is meghallgatta az előadást.

Befejezésképpen megünnepeltük névnaposainkat, akik finomságokkal kínáltak meg minket.

 

November 18.

Dohovics Rékával közösen ismét sütöttünk mézeskalácsot a plébánián. Nagy volt az érdeklődés, nemcsak lányok, de fiúk, szüleik, nagyszüleik is eljöttek, hogy együtt formázzuk a mézeskalács masszát és kisüssük. Boldogan vitték haza a gyerekek az alkotásaikat.

 

December 5.

Havi összejövetelünket a Kolping imával kezdtük, ezután Molnárné Piroska rendhagyó módon nem a hónap szentjéről, hanem Kányádi Sándor Dél keresztje című verséről beszélt. A vers mélyen megérintette őt, ezért mutatta be nekünk is. Rióban járva írta a költő és spanyol fordításban Ferenc pápának is átadták. Ami a déli földrésznek Dél keresztje, az nekünk a Göncöl szekér, ez vezérel utunkon. Érdekesség, hogy egyedül Nepál zászlója nem négyszögletes. Garamszeginé Marcsi az ismeretlen szentek sorozatban Szent András apostol életútját mutatta be. Amalfi védőszentje, Petrában szenvedett vértanúságot. Keresztre feszítették, két napig függött rajta, de ott is Istenről beszélt. Harmadik napon nagy fényesség jött el érte. Ereklyéjét 1208-ban vitték el erőszakkal Konstantinápolyból. Öt perc egészség témában Simon Ágnes „Mennyire hatásosak az immunerősítők”-ről beszélt. Sorba vette a leggyakoribb készítményeket, melyek közül a C-vitamin, a baktérium eredetű immun stimulánsok, a 3 hónapos fokhagymakúra, a flavonoidok, a probiotikumok tűnnek jó hatásúaknak. A legjobb eredményt továbbra is az életmód-változással érhetjük el, ha egészségesebb életmód felé tereljük életünkte.

Hetényi Péter Kolping Adolf gondolataiból idézett. Lényege, az élet hitre épül.

Simon Ágnes a dobogókői Mária kegyhelyen talált imát olvasta fel.

Aktualitások:

november 16-án volt a belvárosi templomban a Kolping mise, melynek fő celebránsa Bolberitz Pál volt, aki súlyos betegen is vállalta ezt a feladatot, hiszen ő volt az újjáalakult Kolping mozgalom első prézese.

 

2019.

Január 9.

Ezévi első összejövetelünket is a Kolping ima elmondásával kezdtük, majd Molnárné Piroska Szent Paula özvegy életét ismertette. Rómában született 345-ben, családját Agamemnontól vezette le. 15 évesen férjhez adták, boldog házasságban élt, öt gyermeket nevelt. Férje pogány volt. Férje halála után két lányával csatlakozott az Istennek szentelt nők csoportjához, akik Szent Jeromost követték. Az volt a vágya, hogy Szent Jeromos után a szentföldre eljusson. Kolostorokat alapított, jótékonykodott. Példát akart mutatni az embereknek az Isten szolgálatából. Koldusszegényen akart meghalni. A Szentírást betéve tudta, halála óráján zsoltárverseket mondott, ajkára keresztet rajzolt. Öt perc egészség témában Simon Ágnes a sportcipők egészségre gyakorolt hatásáról beszélt. Nem az a jó cipő, amelyiknek a legvastagabb a talpa. A nagyon vastag talpú sportcipő fokozza az izületi ficamok és becsípődések kockázatát futóknál. Hetényi Péter néhány gondolatot idézett Adolf Kolpingtól. Makk Ágnes Dr. Oláh Zoltán Sándor archeogenetikai kutatásaiból idézett, mely szerint, mi magyarok ősidők óta itt voltunk a Kárpát medencében, csak időnkét elmentünk, időnként visszajöttünk. Hetényi Péter felvetette, hogy idén lesz 25 éve, hogy Kolping családunk megalakult, meg kellene ünnepelni valamilyen formában és lehetne egy kiadványt is szerkeszteni ebből az alkalomból, melyben bemutatjuk eddigi tevékenységünket. Simon Ágnes vállalta, hogy István atyával egyeztet erről.

Aktualitások:

Női táska akció: Interneten szervezik tisztasági csomag összeállítását, melyet a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatnának el a rászorulóknak.

Elmer István az elnöktől kért tájékoztatást a munkánkról, hogy egy tablót készítsen a plébánia részére.

Őkumenikus imahét alkalma 26-án lesz templomunkban. Az agapéra aki tud, hozzon süteményt!

A belvárosi templom látogatása 30-án lesz, d.u. ¾ 2 –kor találkozunk a bejáratnál. Molnárné Piroska egyeztette az időpontot.

Február 9-10-én lesz Vácott az elnökök és titkárok találkozója.

 

Az Istenhegyi Szent László Kolping Család bemutatkozása

 

1994-ben Jánosa Domokos plébános úr kezdeményezésére indult meg a Kolping család megszervezése plébániánkon, majd csatlakoztunk a nemzetközi mozgalomhoz is.

A Nemzetközi Kolping mozgalom ma már több mint 40 országban, közel félmillió taggal működik (Európa, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, India, Ázsia több országában is). A mozgalom sokat tesz a harmadik világ és az elmaradt országok felemeléséért. Központja ma is Németország, Köln.

A Kolping mozgalom tagjai Jézus mellett tesznek hitet. Közös szentmiséken, zarándoklatokon, lelkigyakorlatokon, egyéb vallásos rendezvényeken vesznek részt. Tagjai tettekre vállalkozók közössége is – közös felelősséget vállalnak példamutató életükkel a társadalom alakulásáért, a világ formálásáért is.

A Kolping mozgalom, mint életközösség családias jellegű. A tagok (férfiak, nők és fiatalok) együtt képezik a Kolping családot.

Az Istenhegyi Kolping családnak megalakulásakor 17 tagja volt. Jelenleg 18 tagja van.

A Kolping család egyházi vezetője a prézes, a mindenkori plébános. További, választott funkciók: világi elnök, titkár, gazdasági vezető.

Rendszeres összejöveteleinket minden hónap 2. szerdáján, a szentmise után tartjuk a plébánián. Részben vallási (pl. a hónap szentje), részben világi témákat (pl. vetített képes beszámolók külföldi utakról) érintünk. Minden alkalommal valamilyen, egészséggel kapcsolatos téma is szóba kerül. A plébánia rendezvényein mi végezzük a háttérmunkát (pl. vendéglátás előkészítése, mosogatás, takarítás). Évente szervezünk kulturális programot (pl. kiállítás megtekintése), és gyermekprogramokat: tojásfestés, játszóház, birsalmasajt készítés a plébánián. Minden hónap utolsó péntekjén délután foglalkozunk a Vakok Batthyány Strattmann László Otthonában azokkal a gyerekekkel, akiket nem visznek haza.

 

Szeretettel várunk új jelentkezőket családunkba. Semmi mást nem kell tenni, csak eljönni a hónap 2. szerdáján az esti szentmise után a plébánia hittantermébe.

                                                                           Dr. Simon Ágnes

                                                                          Világi elnök

Hírek

Kolping program

2017. 02. 08. programja
- Ima
- Hónap szentje: Szent Damján – Molnárné Piroska
- Ismeretlen szentek sorozat: Garamszeginé Marcsi ismertetője
- Nagy megtérők sorozat: Tóthné Makk Ágnes ismertetője
- Bahai hit - Balázs Judit ismertetője
- Bolberitz Pál prédikációja: Az ember cselekedete – Hetényi Péter ismertetője
- Öt perc egészség: a magyar csodaszemüveg: Simon Ágnes ismertetője
- 2017. Szent László év – Szentes László ismertetője
- Aktualitások
- Évfordulósok köszöntése

Simon Ágnes a Kolping család elnöke