Az Istenhegyi Szent László Kolping Család bemutatkozása

 

1994-ben Jánosa Domokos plébános úr kezdeményezésére indult meg a Kolping család megszervezése plébániánkon, majd csatlakoztunk a nemzetközi mozgalomhoz is.

A Nemzetközi Kolping mozgalom ma már több mint 40 országban, közel félmillió taggal működik (Európa, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, India, Ázsia több országában is). A mozgalom sokat tesz a harmadik világ és az elmaradt országok felemeléséért. Központja ma is Németország, Köln.

A Kolping mozgalom tagjai Jézus mellett tesznek hitet. Közös szentmiséken, zarándoklatokon, lelkigyakorlatokon, egyéb vallásos rendezvényeken vesznek részt. Tagjai tettekre vállalkozók közössége is – közös felelősséget vállalnak példamutató életükkel a társadalom alakulásáért, a világ formálásáért is.

A Kolping mozgalom, mint életközösség családias jellegű. A tagok (férfiak, nők és fiatalok) együtt képezik a Kolping családot.

Az Istenhegyi Kolping családnak megalakulásakor 17 tagja volt. Jelenleg 18 tagja van.

A Kolping család egyházi vezetője a prézes, a mindenkori plébános. További, választott funkciók: világi elnök, titkár, gazdasági vezető.

Rendszeres összejöveteleinket minden hónap 2. szerdáján, a szentmise után tartjuk a plébánián. Részben vallási (pl. a hónap szentje), részben világi témákat (pl. vetített képes beszámolók külföldi utakról) érintünk. Minden alkalommal valamilyen, egészséggel kapcsolatos téma is szóba kerül. A plébánia rendezvényein mi végezzük a háttérmunkát (pl. vendéglátás előkészítése, mosogatás, takarítás). Évente szervezünk kulturális programot (pl. kiállítás megtekintése), és gyermekprogramokat: tojásfestés, játszóház, birsalmasajt készítés a plébánián. Minden hónap utolsó péntekjén délután foglalkozunk a Vakok Batthyány Strattmann László Otthonában azokkal a gyerekekkel, akiket nem visznek haza.

 

Szeretettel várunk új jelentkezőket családunkba. Semmi mást nem kell tenni, csak eljönni a hónap 2. szerdáján az esti szentmise után a plébánia hittantermébe.

                                                                           Dr. Simon Ágnes

                                                                          Világi elnök

Hírek

Kolping program

2017. 02. 08. programja
- Ima
- Hónap szentje: Szent Damján – Molnárné Piroska
- Ismeretlen szentek sorozat: Garamszeginé Marcsi ismertetője
- Nagy megtérők sorozat: Tóthné Makk Ágnes ismertetője
- Bahai hit - Balázs Judit ismertetője
- Bolberitz Pál prédikációja: Az ember cselekedete – Hetényi Péter ismertetője
- Öt perc egészség: a magyar csodaszemüveg: Simon Ágnes ismertetője
- 2017. Szent László év – Szentes László ismertetője
- Aktualitások
- Évfordulósok köszöntése

Simon Ágnes a Kolping család elnöke