2019. március 24.   Nagyböjt 3. vasárnapja

 

 1. Hétfőn, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén este lesz a szentmise.  Ekkor indul újra a lelki adoptálás, a szentmise keretében lesz a fogadalomtétel. A sekrestyében lehet feliratkozni. Azok is iratkozzanak fel, akik korábban is imádkoztak a megfogant életért.
   
 2. Kedden este a Szent Mónika Közösség szentmiséje lesz, utána összejövetelt tartanak a plébánián.
   
 3. Március 27-én, szerdán este a szentmise után missziós imaóra lesz. Új érdeklődőket is szeretettel várunk!
   
 4. Csütörtökön este a szentmise után a szentségimádás a hivatásokért lesz.
   
 5. Pénteken, március 29-én este a szentmise után a keresztutat az bérmálkozásra készülők és a fiatalok vezetik. A bérmálkozókat szüleikkel együtt várjuk erre a keresztútra! Nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól.
   
 6. 30-án, szombaton délelőtt 10 órától lesz a plébánián a kerttakarítás. Mindenkit szeretettel várunk!
   
 7. Szintén 30-án délután 3 órától lesz gyónási lehetőség a templomban. Minél többen éljünk a szentgyónás lehetőségével! Szentségimádás is lesz 3 órától.
   
 8. 31-én vasárnap este a szentmise után – szokás szerint – csendes szentségimádás lesz.
   
 9. A hagyományos húsvéti tartós élelmiszergyűjtés a rászorulók részére ma kezdődik és 31.- ig tart a szokott módon: az adományok leadhatók a sekrestyében és a plébánián, a pénzadományokat a Szent Antal perselybe kérjük.
   
 10. Jövő vasárnap hajnalban áttérünk a nyári időszámításra, azaz 1 órával előbbre kell állítani az órát. Így 1 órával kevesebbet alhatunk vasárnap.
   
 11. Augusztus 20. után zarándokutat szervezünk Fatimába István atya vezetésével. Részletes program a sekrestyében kapható. 31-éig kell jelentkezni, hogy a repülőt le lehessen foglalni.
   
 12. Akit érdekel Helmut Lungenschmid előadása halálközeli élményéről, az előadás április 4-én, pénteken 13.30-kor kezdődik a Lurdy Házban, az I. emeleten. Részletek a plakáton.
   
 13. Már most hirdetjük, hogy április 7-én vasárnap délelőtt 9-12.30 között mézvásár lesz a plébánián.

2019. március 17.   Nagyböjt 2. vasárnapja

 

 1. Kedden, március 19-én Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe van.
   
 2. Csütörtökön este a szentmise után a szentségimádás hazánkért lesz.
   
 3. Az „Istenhegyi esték" következő előadása március 21-én, csütörtökön 19 órakor lesz: Beszélgetés a 2020. évi magyarországi Eucharisztikus Világkongresszusról. Előadók: Bertóti-Dohovics Réka és István
   
 4. Március 22-én, pénteken este a szentmise után a keresztutat a házas hittanosok vezetik. Utána házas hittan lesz a plébánián. Nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól.
   
 5. Március 25-én, jövő hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén este lesz a szentmise.  Ekkor indul újra a lelki adoptálás, a szentmise keretében lesz a fogadalomtétel. A sekrestyében lehet feliratkozni. Azok is iratkozzanak fel, akik korábban is imádkoztak a megfogant életért.
   
 6. Az előző évekhez hasonlóan a Püspökkari Konferencia támogatásával a Katolikus Karitász nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést hirdet hazánk templomaiban. Ez jó alkalom arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szegény családokon segítsünk. Az élelmiszergyűjtés március 24-től 31.-ig lesz a szokott módon: az adomány leadható a sekrestyében és a plébánián, illetve aki pénzt ad, dobja be a Szent Antal perselybe ebben az időszakban.
   
 7. Megjelent az ingyenes plébániai újság nagyböjti száma.
   
 8. Augusztus 20. után zarándokutat szervezünk Fatimába István atya vezetésével. Részletes program a sekrestyében kapható.