25 éves az Istenhegyi Szent László plébánia Kolping családja

 

Június 22-én az egyházközségi nap keretében emlékeztünk meg arról, hogy 25 évvel ezelőtt megalakult Kolping családunk 26 fővel.

2017-ben, mint egyesület megszűntünk, és az Országos Kolping Szövetség átalakulásának megfelelően betagozódtunk a katolikus egyház kereteibe. Jelenleg 15 tagunk van. Első prézesünk Jánosa Domokos plébános atya volt, 2000-ben Domi atya áthelyezése miatt Kocsis István atya vette át a plébánia vezetését és vállalta a prézességet.

Első világi elnökünk 1994-2006 között Hetényi Péter, titkárunk Tóthné dr. Makk Ágnes, gazdasági vezetőnk pedig Bagyinszky Jánosné, majd Gruber Imréné volt. 2006-2011 között elnök Tóthné Dr. Makk Ágnes, titkár Szentes László, gazdasági felelős Széles Tiborné, 2011-től napjainkig elnök Dr. Simon Ágnes, titkár Tóthné Dr. Makk Ágnes, gazdasági felelős Szentes László, majd Kassai Mihályné. A Kolping Szövetségtől megkaptuk az országos munkaprogramot és a körzeti programokat is. Mi az északi körzetbe tartozunk (Budapest és vonzáskörzete), így annak a programja vonatkozik ránk.

Kolping családunk tagjai indulásunkkor havi kétszeri alkalommal rendszeresen találkoztak a plébánián az esti mise után, később minden harmadik héten, 2007 óta pedig havi egyszeri összejövetelt tartunk. 2011 óta kialakult egy szabályozott menete az összejöveteleinknek. Boldog Kolping Adolf szentté avatásáért imádkozunk, ismertetőt hallgatunk meg a katolikus egyház boldogjairól és szentjeiről, életükről, munkásságukról beszélgetünk. Önképzőköri jelleggel egy-egy tagunk valamilyen filozófiai, vallási, irodalmi egészségügyi témáról tart rövid ismertetést, melyet egy-egy vers is követ időnként. Megemlékezünk nemzetünk ünnepeiről, gyásznapjairól. Az együttlétet az éppen előttünk álló plébániai és/vagy Kolping programok megbeszélésével zárjuk (miben tudunk/kell segíteni prézes atyánknak és plébániánk közösségének). Kedves szokás kezdetektől fogva, hogy köszöntjük évfordulósainkat fehér asztal mellett.

Éves munkaprogramjainkban kiemelten szerepel a tevőleges részvétel egyházi ünnepeinken (advent, karácsony, nagyböjt, nagyheti szertartások, húsvét, pünkösd, Úrnapja, Szent László búcsúnapja, Szűzanya ünnepe, Szent István ünnepe, mindenszentek és halottak napja).

Néhány Kolping tagunk havi rendszerességgel meglátogatja a Vakok Batthányi Strattman László gyermekotthonát és iskoláját, ahol kis színes programot szervez a gyerekeknek. Nagy sikere volt a kétszeri gyerekvasutazásnak.

Az első tevékeny Kolping-évek után elindítottuk – néhány más Kolping családhoz hasonlóan - az önművelő, többféle témájú előadássorozatot, az „Istenhegyi esték”-et. Másfél-kéthavonta, meghívunk, felkérünk egy-egy ismert személyt, aki szakterületének kiemelkedő képviselője, tartson előadást az adott téma érdekességeiről, legfrissebb tudnivalóiról. Már több mint 20 éve zajlanak folyamatosan ezek a beszámolók vallási, tudományos, történelmi, politikai, művészeti, sport- és egészségügyi vagy egyéb témákban. A plébánia közösségi termében hétköznap este 19 órakor gyűlünk össze változó létszámban (16-70 fő részvételével), az előadás mintegy 60-70 perc, a kérdésekre-hozzászólásokra pedig 30-40 percet szánunk. A 20 év alatt a közel 100 előadó közül néhány:

Nemeskürty István történész (a magyarság története a kezdetektől)

dr. Bolberitz Pál hittudományi professzor (Jézus Krisztus, a világ megváltója, és: a hit, remény és szeretet a ma keresztény embere életében)

Jelenits István piarista atya (piarista rendi iskolák a múltban és a rendszerváltás után)

dr. Török József egyháztörténész professzor (a magyar kereszténység története Szent István királytól a jelenig)

dr. Szergényi István ökológus (a világ és Magyarország energiahelyzete)

Károlyi András vízgazdálkodási főmérnök (földünk és Magyarország vízgazdálkodási helyzete)

dr. Maróth Miklós akadémikus, nyelvész (a zsidóság és a kereszténység párbeszéde és történelme, és: a zsidóság, kereszténység és a mohamedán vallás a középkortól a jelen időig és a migráció)

dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke (kapcsolat a FIDESz-szel, a keresztény egyházakkal, a szomszéd országok magyarságával és azok támogatása)

dr. Kopp Mária magatartás-kutató, intézetigazgató (a család mint legkisebb társadalmi egység

Jókai Anna író (az ismert és immár elismert írónő hitvallása)

dr. Oberfrank Ferenc orvos, államtitkár (a magyar egészségügy helyzete az államtitkár szemével)

Makovecz Imre organikus építész (az organikus építőművészet a Trianon előtti Magyarország területén)

Eperjes Károly színművész (a magyar színjátszás jelen időben egy közismert színész szemével)

Papp László háromszoros olimpiai bajnok (egy világhírű boxoló életútja)

Balczó András világ- és olimpiai bajnok öttusázó (egy egyéni és csapatöttusázó világ- és olimpiai bajnok életműve)        

dr. Balázs Judit egyetemi tanár („Quo vadis, Afrika?/Hová tartasz, Afrika”)

Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő (egy országgyűlési képviselő mindennapja)

Azbej Trisztán miniszterelnökségi államtitkár („Magyarország a keresztények védelmében”).

Részt veszünk a plébánia zarándokútjain. Domi atya idejében hajóval bejártuk Esztergomot, Visegrádot, Nagymarost, Zebegényt, Vácot és Ráckevét is. Busszal voltunk néhány püspöki, érseki székhelyen és zarándokhelyen (Székesfehérvár mint koronázó város és királyi temetkezési hely; Győr, Máriabesnyő, Nagyvárad és félnapos zarándokutak Máriaremetére és Makkosmáriára többször is).

2000-ben István atya lett a plébánosunk, és ettől kezdve minden évben tavasszal és ősszel egy- és kétnapos buszos zarándoklatokon vettünk részt. A szervezésben Hetényi Péter vállalt oroszlánrészt. A közel 20 év alatt végigjártuk valamennyi hazai püspökséget (Győr, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Kaposvár, Vác, Debrecen-Nyíregyháza, Szeged) és érsekséget (Esztergom-Budapest, Veszprém, Kalocsa, Eger), Mária-kegyhelyeket (Máriagyüd, Máriapócs, Máriabesnyő, Mátraverebély-Szentkút, a közeli Makkosmária és Máriaremete többször is), továbbá több erdélyi, felvidéki, ausztriai és horvátországi székesegyházat és zarándokhelyet, egyúttal megismerkedve környezetükkel, történelmi múltjukkal.

Tóthné Dr. Makk Ágnes ötlete alapján, megkérdeztük a fiatal szülőket, hogy milyen programot lenne érdemes a gyerekeknek szervezni, hogy a plébániához kössük őket. A sok ötletből kiválasztottuk azokat, amiket meg tudtunk valósítani. Játszóházat szerveztünk minden hónap első vasárnapján a 9 órai szentmise után, ahol lehetett társasjátékozni, színezni, kártyázni, az udvaron tollasozni, focizni. Elindítottuk a vándorkupáért a góllövő versenyt. Évek óta adventben mézeskalácsot sütünk közösen a gyerekekkel, nagy sikerrel. Virágvasárnap előtti szombaton tojásfestést szerveztünk. Készítettünk birsalmasajtot, főztünk gombócot, sütöttünk tócsnit.

Több kiállításra is ellátogattunk, utoljára a Vigadóban az Eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében született tárlatot néztük meg.

Molnár Józsefné felvetése alapján évek óta meglátogatjuk halottainkat a temetőben halottak napján.

A plébánia honlapján rendszeresen beszámolunk tevékenységünkről.

,Az Országos Kolping Szövetséggel a kapcsolatunk kezdetektől közvetlen és rendszeres. Jelen voltunk és vagyunk valamennyi elnöki, titkári, vezetői megbeszélésen, a továbbképző előadásokon és központilag szervezett önképző és kulturális országos összejöveteleken.

Fontos lenne, hogy a plébániánk ifjúságából, fiatalabb felnőttjeiből bővüljön a Kolping családunk, hogy legyen kinek átadni a stafétabotot és így tovább éljen boldog Adolf Kolping nemes kezdeményezése az ifjúság megsegítésére.

Hetényi Péter

Tóthné Dr. Makk Ágnes

Dr. Simon Ágnes