Köszöntünk a 443-as Szent László Cserkészcsapat honlapján!

Csapatunk szeretettel várja cserkészjelöltek jelentkezését 6 éves kortól.

Programjaink

Őrsgyűlés

A heti rendszerességű őrsi foglalkozásokon a gyerekek a cserkészpróbákhoz és a nyári táborozáshoz szükséges tudnivalókat (pl. tűzrakás, csomózás, természetismeret) sajátítják el játékos formában, az őrsvezetők segítségével. Az őrsgyűléseket a Szent László Plébánia (Diana út 15/a) hittantermében, illetve kertjében tartjuk, a tanév ideje alatt minden pénteken délután 5-től

Nyári tábor, portya

A cserkészcsapat nyaranta 7-10 napos tábort tart. A táborok természeti környezetben (erdőben), nomád körülmények között zajlanak, a tábort mi magunk építjük fel, az őrsök közös őrsi sátrakban laknak. A tábor fontos eleme az évente változó keretmese, amely átszövi napi tevékenységeinket (túrázás, kézművesség, sport, tábortűzi programok). A tanév során a csapat cserkészportyákat (egy-két éjszakás hétvégi túrákat) is szervez.

Beszámolók a táborokról:

Magyaregregy (2023): 2023 tavaszi portya link

Gyöngyöstarján (2022): 2022 tábori beszámoló link

Döbrönte (2020): 2020 tábori beszámoló link

Várpalota (2019): 2019 tábori beszámoló link

Kötcse (2018): 2018 tábori beszámoló link 

Plébániai programok

A cserkészcsapat részt vesz a plébánia által szervezett közösségi programokon, mint például a terményünnep vagy a disznóvágás. Hagyományosan a cserkészek vezetik a nagypénteki Keresztutat, és részt vesznek a Szent Sír őrzésében Nagyszombaton. 

Kapcsolat

Csapatparancsnok:

Iványi Máté email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon: 30/256-4825

Őrsvezetők:

Hankiss Flóra email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon: 20/230-1783

Morvay Zsiga email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon: 20/452-6616

Instagram oldal:

instagram.com/443_szlcscs

A cserkészcsapat története

Az 1940-es évek elején a Sváb-hegyi elemi iskolában alakult meg a 443-as számú cserkészcsapat „Előd vezér” néven. Keveset tudunk róla, mivel 1948-1989 között a cserkészetről még beszélni sem volt szabad. A csapat zászlója a plébánia padlásán átvészelte a nehéz időket. A zászló rúdja pedig virágkaróként funkcionált.

1989-ben újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség. Plébániánkon is megkezdődött a gyerekek toborzása az alakuló cserkészcsapatba. A cserkészcsapat megalapítója és vezetője Sz. Lukács János volt. A 443. sz. Szent László Cserkészcsapat a szövetségtől a működési engedélyét az újonnan alakulók közül harmadikként kapta meg. Az első fogadalomtételre 1989. szeptember 24-én került sor.

2011. óta Szőcs Péter volt a csapatparancsnok, aki kezdetektől fogva tagja volt a cserkészcsapatnak. 2011 és 2016 között az adonyi 1414-es Gellért Püspök Cserkészcsapattal táborozott közösen a csapat, 2017 óta pedig önállóan táborozunk.

2023-tól a csapatparancsnoki tisztséget Iványi Máté tölti be.

A cserkészmozgalom célja

A cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten

felé növekedjenek. A cserkészet ennek érdekében életmodellt nyújt, illetve ifjúságnevelést végez önkéntesek segítségével. (Magyar Cserkészszövetség)

A cserkészmódszer

• cserkésztörvény és cserkészfogadalom;

• cselekedve tanulás;

• kiscsoportos (őrsi) rendszer;

• folyamatos, változatos és ösztönző programok;

• szimbolikus keret (keretmese);

• személyes fejlődés, önnevelés;

• felnőtt támogatás;

• természeti környezet

• magyarságtudat

A cserkésztörvények

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.

3. A cserkész, ahol tud, segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.